Wat te doen bij een overlijden?

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op. Tegelijk moet u na het overlijden allerlei praktische zaken regelen waar u op dat moment misschien liever niet bij stilstaat.

Dit stappenplan loodst u door de eerste momenten na het sterven van een dierbare:

1/ Waarschuw een arts

Stel je zelf een overlijden vast, verwittig dan meteen de huisarts (of de behandelende arts) van de overledene.
Als de overledene geen vaste arts had, kan je ook je eigen huisarts contacteren of de hulpdiensten bellen.
Deze stelt een verklaring van overlijden op. Deze verklaring is nodig om aangifte van overlijden te doen bij de gemeente.

2/ Contacteer familie en vrienden

Contacteer de naasten van de overledene: familie, vrienden, kennissen, buren,…

Vraag hen of ze de overledene nog willen zien. De naasten kunnen elkaar steunen tijdens deze emotionele momenten, en zo sta je er bovendien niet alleen voor.

3/ Contacteer de begrafenisondernemer

Als de overledene niet op voorhand zijn/haar keuze voor een uitvaartondernemer heeft bepaald, ligt de keuze bij de nabestaanden.